Open post

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych – Polonez, Dąbki

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na wymianie kotłowni gazowej, sieci cieplnej dla celów grzewczych, sieci ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, sieci wody zimnej oraz modernizacja podłączenia nowego systemu do istniejących instalacji grzewczych i wodociągowych na terenie sanatorium Polonez w Dąbkach przy ul. Darłowskiej 8.

"Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych – Polonez, Dąbki"Czytaj więcej

Open post

PSG – „Modernizacja gazowej kotłowni w budynku „H” na terenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy”

Zadanie obejmowało: wykonanie dokumentacji projektowej realizacja robót budowlanych modernizacji kotłowni gazowej opartej na kaskadzie trzech kotłów gazowych prod. Viessmann typ Vitocrossal CIB o łącznej mocy 840 kW wraz z systemem zdalnego podglądu pracy i obsługi układu

"PSG – „Modernizacja gazowej kotłowni w budynku „H” na terenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy”"Czytaj więcej

Open post

CIMAT – Budowa i rozbudowa hali produkcyjno magazynowych z częścią socjalno administracyjną

Budowa i rozbudowa hali produkcyjno – magazynowych z częścią socjalno – administracyjną przy ul. Bogdana Raczkowskiego w Bydgoszczy. Zakres prac obejmował wykonanie: instalacji c.o. i c.t.; instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji; instalacji kanalizacji deszczowej; instalacji gazowej; kotłowni gazowych: I etap – kotłowania obsługująca biura i halę...

"CIMAT – Budowa i rozbudowa hali produkcyjno magazynowych z częścią socjalno administracyjną"Czytaj więcej

Scroll to top