SIECI PREIZOLOWANE
Sieci preizolowane

GFI - KOMPLEKSOWA BUDOWA SIECI PREIZOLOWANYCH

Kompleksowa budowa sieci preizolowanych to proces budowy sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, w skład których wchodzą rurociągi i kształtki preizolowane. Wykorzystywane są rury z izolacją termiczną, wykonaną z materiałów, takich jak pianka poliuretanowa, wełna mineralna czy pianka polietylenowa. Taki rodzaj izolacji ma na celu zminimalizowanie utraty ciepła w transporcie mediów, takich jak: ciepła woda, para wodna czy gaz. Dzięki temu sieci preizolowane są energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Zastosowanie ich pozwala ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Kompleksowa budowa sieci preizolowanych obejmuje: projektowanie, wykonanie i uruchomienie sieci. W skład kompleksowej budowy sieci preizolowanych mogą wchodzić m.in. prace ziemne, montaż rur, instalacje izolacji termicznej, wykonanie pomiarów izolacyjności termicznej, instalacji alarmowej na wypadek rozszczelnienia, testowanie i uruchamianie całego systemu.

Budowa sieci preizolowanych jest szczególnie popularna w przypadku sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych zlokalizowanych w rejonach o trudnych warunkach klimatycznych, gdzie utrata ciepła jest szczególnie duża. Stosowane są powszechnie do zasilania zarówno dużych obiektów przemysłowych, jak w domach jednorodzinnych. Odbiór ciepła z sieci następuje za pośrednictwem węzłów cieplnych

Grupa Firm Instalacyjnych oferuje kompleksowe wykonanie sieci preizolowanych. Kliencie, jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat świadczonych przez firmę GFI usług lub chcesz otrzymać wycenę projektu i montażu sieci preizolowanych– skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie lub telefonicznie. Zachęcamy do składania zapytań!

SZUKASZ FIRMY, KTÓRA WYKONA SIEĆ PREIZOLOWANĄ DLA DOMU LUB PRZEMYSŁU?

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ +52 376 83 80

KONTAKT

JAKIE SIECI CIEPŁOWNICZE BUDUJEMY W GFI?

Sieć ciepłownicza to infrastruktura techniczna służąca do przesyłania ciepła z jednego źródła ciepła do różnych odbiorców, np. budynków mieszkalnych, biurowych, przemysłowych czy użyteczności publicznej. Sieć ciepłownicza składa się z rurociągów, które transportują ciepło z źródła do punktów odbioru, oraz z urządzeń umożliwiających kontrolowanie i regulowanie przepływu ciepła w sieci.

SIECI PREIZOLOWANE

Sieci preizolowane to systemy rurociągów, w których rury są pokryte specjalną izolacją termiczną, zwykle z pianki poliuretanowej, wełny mineralnej lub innych materiałów o wysokiej izolacyjności termicznej. Izolacja termiczna zapobiega utracie ciepła w czasie transportu cieczy lub gazów przez rurociągi. Izolację termiczna chroni płaszcz osłonowy w postaci rury PEHD, która zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sieci preizolowane są stosowane do przesyłu różnych mediów, takich jak: ciepła woda, para wodna, na drodze elektrociepłownia odbiorca końcowy. W zależności od zastosowania i wymagań, sieci preizolowane mogą mieć różne średnice, ciśnienia robocze i temperatury pracy.

Główne zalety sieci preizolowanych to:

 • zmniejszenie strat ciepła w czasie transportu mediów,
 • zwiększenie wydajności systemu i zmniejszenie kosztów eksploatacji,
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
 • zwiększenie niezawodności i trwałości systemu,
 • rozszerzenie dostępu do miejskiej sieci cieplnej.

Sieci preizolowane są szczególnie popularne w systemach centralnego ogrzewania, sieciach ciepłowniczych i przemysłowych systemach chłodniczych.

SIECI CIEPLNE

Zadaniem sieci ciepłowniczych jest przesyłanie ciepła ze źródła ciepła (elektrociepłownia, ciepłownia, kotłownia) do odbiorców ciepła (budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe). Nośnikiem ciepła jest woda lub para wodna. Sieć ciepłownicza to układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi (armatura odcinająca i regulacyjna, urządzenia kontrolno – pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, komory i studzienki ciepłownicze, kanały ciepłownicze, punkty stałe i ruchome, kompensatory, drenaż) służący do transportu energii cieplnej.

Grupa Firm Instalacyjnych od wielu lat wykonuje sieci ciepłownicze oraz węzły cieplne na terenie całej Polski. Potwierdzeniem wysokiej jakości wykonanych zadań są liczne referencje wystawione przez Klientów.

Najczęściej stosowanym systemem sieci ciepłowniczej jest system dwuprzewodowy. Nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 130°C. Woda przepływa rurociągiem zasilającym ze źródła ciepła (np. elektrociepłownia) do węzła ciepłowniczego, tam oddaje ciepło, skąd powraca rurociągiem powrotnym do źródła ciepła.

System ciepłowniczy dostarcza ciepło na potrzeby:

 1. centralnego ogrzewania,
 2. ciepłej wody,
 3. wentylacji i klimatyzacji,
 4. przemysłu (procesy technologiczne)

Wymiana ciepła odbywa się w węzłach ciepłowniczych tzw. pośredniego zasilania. Węzeł ciepłowniczy pośredniego zasilania to taki, w którym wymiana ciepła pomiędzy siecią ciepłowniczą a czynnikiem grzewczym instalacji centralnego ogrzewania, odbywa się w wymiennikach ciepła. Jeszcze do niedawna stosowane były węzły bezpośrednio przyłączane do sieci ciepłowniczej (np. węzły hydroelewatorowe).

PRZYKŁADOWE REALIZACJE SIECI PREIZOLOWANYCH

rury preizolowane
realizacja sieci preizolowanej
budowa sieci preizolowanej dla osiedla

WĘZŁY CIEPŁOWNICZE DLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH

Węzły ciepłownicze dla domków jednorodzinnych są zwykle małymi, kompaktowymi jednostkami, które składają się z kilku podstawowych elementów. Ich zadaniem jest połączenie sieci zewnętrznej z instalacją wewnętrzną budynku. Węzły cieplne są coraz częściej wybierane przez właścicieli domów jednorodzinnych ze względu na korzyści jakie daje ich użytkowania. Do głównych zalet zaliczyć można niższe koszty rachunków, bezpieczeństwo użytkowania, łatwą konserwację oraz dostosowanie zużycia do indywidualnych potrzeb. Węzły typu DSA HOME oferowane przez GFI to urządzenia o niewielkich gabarytach, montowane na ścianie. Nie zajmują więcej miejsca, niż klasyczny kocioł gazowy. Zakres mocy węzłów DSA HOME to 24/40 kW. Model ten charakteryzuje się wysoką wydajnością. Wyposażony jest w lutowane wymienniki płytowe. Linia wody użytkowej w DSA HOME wykonana jest z kwasoodpornej stali nierdzewnej. Węzeł dostosowany jest do montażu ściennego, sprawdzi się w budynkach nowych oraz modernizowanych. Urządzenie to zostało zaprojektowane do stosowania w sieciach cieplnych o wysokich parametrach. Jest alternatywą dla kotłów olejowych i gazowych.

 

WĘZŁY CIEPŁOWNICZE PRZEMYSŁOWE

Grupa Firm Instalacyjnych oferuje także montaż węzłów ciepłowniczych dla przemysłu. Gotowym rozwiązaniem jest zastosowanie węzła DSE FLEX Danfoss. Model ten został zaprojektowany do pośredniego podłączenia do sieci ciepłowniczych maksymalnie 3 obiegów. Istnieje możliwość łączenia modułów w przypadku większej ilości obiegów. Do zalet DSE FLEX zaliczyć można elastyczną konstrukcję, ułatwiającą instalację i pozwalającą na oszczędność miejsca. Urządzenie jest odpowiednie do różnych zastosowań (przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wodne układy ogrzewania, ogrzewanie). Model ten został zaprojektowany z myślą o ogrzewaniu budynków komercyjnych i przemysłowych, jak i budynków wielorodzinnych.

Nie każdy węzeł fabryczny nadaje się do implementacji w istniejący system grzewczy. W takich przypadkach inżynierzy  z GFI opracowują rozwiązania spełniające każde indywidualne potrzeby. W pierwszym etapie opracowuje się dokumentację techniczną urządzenia, która następnie stanowi bazę do produkcji węzła w warsztacie produkcyjnym firmy. Węzeł powstaje pod nadzorem inżyniera z zastosowaniem wysokogatunkowej, certyfikowanej stali, oraz niezawodnych pomp i wymienników płytowych. Za regulację hydrauliczną układu odpowiedzialne są regulatory firmy Danfoss. Zastosowane regulatory, zawory kulowe, zwrotne, oraz automatyka bezpieczeństwa, podlega wstępnym testom jeszcze zanim opuści linię produkcyjną firmy. Poza kwestiami technicznymi, duży nacisk kładziony jest również na estetykę wykonania. Każdy spaw, miejsce łączenia, wykonywane są w sposób oczywiście trwały jak również z zachowaniem odpowiedniego wykończenia. Instalacja hydrauliczna zostaje zaizolowana, zabezpieczona i oznaczona odpowiednimi emblematami graficznymi dla zachowania czytelności podczas inspekcji pracy urządzenia w miejscu docelowym.

KOMPLEKSOWY MONTAŻ I SERWIS SIECI PREIZOLOWANYCH

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ +52 376 83 80

KONTAKT

GFI - Od projektu sieci do kompleksowej realizacji!

Większość miejskich sieci ciepłowniczych pracujących obecnie w systemie ciepłowniczym posiada stosowne oznaczenia, lokalizacje naniesione na mapach geodezyjnych. Niestety w przypadku tych najstarszych sieci które pracują już ponad 30 lat często dochodzi do rozbieżności z trasą przebiegu, a niekiedy ich lokalizacja w ogóle nie została naniesiona. W takich przypadkach podczas wymiany nierzadko ciepłownicy mogą się tylko domyślać jak przebiega trasa rurociągu. Wymiana starej sieci odbywa się wówczas metodą odkrywkową on punktu A do B. Po wydobyciu starego ciepłociągu następuje analiza i uzgodnienia z organami administracji i dostawcami pozostałych mediów aby przygotować gruntowny projekt i zalegalizować jego istnienie. W takich przypadkach Grupa Firm Instalacyjnych podejmuje się przygotowania zarówno nowego projektu oraz wszystkich uzgodnień, które umożliwią dalsze prace. Wieloletnie doświadczenie i setki zrealizowanych projektów w tym obszarze, dają gwarancję rzetelnego wykonania zlecenia. Zapraszamy do kontaktu oraz przesyłania zapytań bezpośrednio do naszych inżynierów budowy lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.gfi.info.pl

Jak działa sieć ciepłownicza?

Sieć ciepłownicza jest systemem dystrybucji ciepła, który przesyła ciepło z miejsca jego produkcji (zwykle elektrociepłowni lub kotłowni) do odbiorców, czyli budynków, instytucji lub przedsiębiorstw. W sieci ciepłowniczej ciepło jest transportowane za pomocą wody lub pary wodnej, która krąży w zamkniętym obiegu przez rury.

Sieci ciepłownicze umożliwiają skuteczne wykorzystanie energii cieplnej, co przekłada się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. Dzięki sieciom ciepłowniczym wiele budynków może korzystać z jednego źródła ciepła, co jest szczególnie efektywne w dużych miastach, gdzie zasilanie oddzielnych budynków jest kosztowne i trudne do realizacji.

Jakie są rodzaje sieci ciepłowniczych?

W zależności od sposobu przesyłu ciepła, wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje sieci ciepłowniczych:

 1. Sieci wodne jedno- i dwururowe – są to najprostsze i najczęściej stosowane rozwiązania. W sieci jednorurowej woda przepływa w jednym kierunku, zaś w sieci dwururowej przepływ wody jest dwukierunkowy, co umożliwia łatwiejsze regulowanie temperatury wody.
 2. Sieci parowe – w tej sieci ciepło jest przesyłane w postaci pary wodnej, która ma wyższą temperaturę i może przesyłać większą ilość ciepła niż woda. Sieci parowe są stosowane przede wszystkim w przemyśle, gdzie wymagane są wysokie temperatury.

W zależności od zastosowania, wyróżnia się również sieci ciepłownicze kogeneracyjne, które wykorzystują jednocześnie produkcję ciepła i energii elektrycznej, sieci ciepłownicze zasilane biomasą, które wykorzystują odpady z przemysłu drzewnego lub rolniczego jako źródło energii.

Jakie są elementy sieci ciepłowniczej?

Podstawowymi elementami sieci ciepłowniczej są:

 1. Źródła ciepła – to urządzenia, które wytwarzają ciepło, takie jak kotły, elektrociepłownie czy źródła geotermalne.
 2. Przewody ciepłownicze – to rury, przez które przesyłana jest gorąca woda lub para. Rury te są izolowane termicznie, aby minimalizować straty ciepła.
 3. Zawory – to elementy umieszczone na rurach, służące do regulacji przepływu ciepła i ciśnienia w sieci ciepłowniczej.
 4. Węzły ciepłownicze – to miejsca, w których łączą się przewody ciepłownicze, umożliwiając przesyłanie ciepła do budynków. Węzły ciepłownicze zawierają również elementy takie jak pompy, zawory i armaturę.
 5. Zbiorniki magazynujące – służą do magazynowania wody w przypadku nadmiaru produkcji ciepła, lub do przechowywania zimnej wody w przypadku awarii systemu.
 6. Pompy ciepła – to urządzenia służące do przetwarzania energii z jednej formy na drugą, w celu podnoszenia temperatury cieczy w sieci ciepłowniczej.
 7. Pompy obiegowe – służą do przyspieszenia przepływu wody w sieci ciepłowniczej, co umożliwia szybsze i bardziej skuteczne przesyłanie ciepła.
 8. Sterowniki i układy regulacyjne – umożliwiają kontrolowanie i monitorowanie pracy całej sieci ciepłowniczej, tak aby zapewnić odpowiednią temperaturę wody w budynkach i minimalizować straty ciepła w sieci.

Scroll to top