POMPY CIEPŁA
pompy ciepła

GFI – KOMPLEKSOWY MONTAŻ I SERWIS POMP CIEPŁA!

W dobie niestabilnych cen paliw i problemów z ich dostępnością coraz trudniej zaplanować budżet związany z ogrzewaniem. Drugim zagrożeniem związanym z energią grzewczą jak również  z planowaniem jest to, w jakim środowisku planujemy żyć w najbliższej przyszłości. Niska emisja i związane z nią zagrożenia dla zdrowia i życia nie pozostawiają wyboru. Należy bezwzględnie dążyć do rozwiązań umożliwiających wykorzystywanie darmowej energii dostępnej w przyrodzie. Jednym z rozwiązań jest pompa ciepła, która umożliwia wykorzystanie zgromadzonych zasobów energii w naturalnej postaci.

 Źródłem może być jednakowo powietrze, woda lub grunt. Pompa ciepła pobiera energię zgromadzoną w otoczeniu i poprzez układ termodynamiczny przenosi ją do budynku, gdzie służy do ogrzania obiektu i wody użytkowej. Wg wielu źródeł informacji słońce dostarcza około 5000 razy więcej energii, niż ludzkość jest w stanie pochłonąć. Stwarza to nieograniczone możliwości wykorzystania tej energii na potrzeby produkcji energii grzewczej. W przypadku pomp ciepła pobierających ciepło z energii zgromadzonej w gruncie mamy pewność, iż jej zasoby energetyczne zostaną odnowione każdego roku w okresie letnim. Instalacja z gruntowym kolektorem rurowym w tym samym okresie może służyć również do schładzania budynku, więc korzyści płynące z jednego rozwiązania wpływają zarówno na koszty ogrzewania jak i schładzania domu. Co więcej, w ostatnich latach notujemy coraz wyższe średnioroczne temperatury powietrza, a to z kolei umożliwia stosowanie pomp ciepła w wersji powietrznej.

Całkowity koszt instalacji z powietrzną pompą ciepła jest znacząco niższy w porównaniu z pompą wymagającą wykonanie kilku odwiertów nawet o połowę. Nawet najlepsza pompa ciepła zamontowana przez osoby niedoświadczone i nieautoryzowane nie będzie działała z najwyższą sprawnością. Montaż pompy ciepła nie jest jednocześnie skomplikowaną operacją dla fachowców z branży grzewczej. Jedną z takich firm jest Grupa Firm Instalacyjnych z Bydgoszczy. Firma współpracująca bezpośrednio z dystrybutorem marki Viessmann, firmą Proterm Bydgoszcz, dostarcza i montuje, a także oferuje serwis pomp ciepła, które instaluje. Montaż pompy ciepła obejmuje szereg czynności, od których zależy działanie i sprawność systemu grzewczego. Doświadczeni instalatorzy z GFI Bydgoszcz gwarantują najwyższą jakość montażu pompy ciepła i jej wieloletnią bezawaryjną pracę. Kompleksowy montaż i serwis pomp ciepła najlepiej powierzyć jednej doświadczonej firmie, ponieważ udzieli gwarancji na całą instalację, a nie tylko jej wycinek. Częstym zjawiskiem w sytuacji awarii jest przerzucanie się odpowiedzialnością przez kilku podwykonawców. Jedna firma układa instalacje grzewcze, druga montuje urządzenia a trzeci — elektryk montuje instalację sterującą pracą urządzeń grzewczych na podzespołach innych niż dedykowane przez producenta pompy. Jeśli poszukujesz sprawdzonej, pewnej firmy z wieloletnim doświadczeniem i przeszkoloną ekipą monterów, to dobrze trafiłeś. GFI to świetny wybór! Z pewnością otrzymasz właściwe rozwiązanie dla Twojego projektu.

SZUKASZ FIRMY, KTÓRA WYKONA MONTAŻ LUB SERWIS POMPY CIEPŁA DLA DOMU LUB PRZEMYSŁU?

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ +52 376 83 80

KONTAKT

CZYM SĄ I JAK DZIAŁAJĄ POMPY CIEPŁA?

Pompa ciepła to urządzenie, które wytwarza energię cieplną na potrzeby ogrzania pomieszczeń i produkcji ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła nie różni się więc co do zasady w tym punkcie od kotła gazowego, elektrycznego czy opalanego paliwem stałym. Wszystkie te urządzenia produkują energię cieplną, ale każde w inny sposób. Różnica tkwi w sposobie wytwarzania energii.

 Konwencjonalne kotły grzewcze wykorzystują energię pochodzącą z paliw kopalnych jak gaz, węgiel, olej opałowy. Energia zawarta w paliwach kopalnych mierzona jest wg skali kaloryczności i oddawana jest do obiegu grzewczego w procesie spalania. Sam proces spalania wymaga stosowania restrykcyjnych obwarowań dla bezpieczeństwa obiektu, w którym się znajduje oraz jego użytkowników. Kotłownia z kotłem stałopalnym lub gazowym wymaga cyklicznych przeglądów serwisowych, kominiarskich, odpowiedniego pomieszczenia zbudowanego wg norm budowlanych, a także powoduje szereg ograniczeń w swobodnym aranżowaniu pomieszczeń i ich wykorzystania na użytek inny niż techniczny. Same urządzenia, w których zachodzi proces spalania, mają ograniczoną żywotność, ponieważ wysoka temperatura i towarzyszące temu zjawisku gazy, agresywne skropliny, popioły i postępująca korozja znacząco skracają okres użytkowania i sprawności urządzeń grzewczych. Ponadto podczas spalania paliw kopalnych do atmosfery uwalniane są toksyczne związki siarki, dwutlenku węgla a same paliwa podatne są na wahania cen i wymagają kosztownej infrastruktury do transportu i składowania ich zasobów.

Najbardziej dotkliwa w skutkach a wręcz namacalna i widoczna gołym okiem jest tzw. niska emisja, czyli emisja szkodliwych pyłów i gazów obecnych w atmosferze na wysokości do 40 m. Głównym źródłem tego czynnika jest spalanie kiepskich paliw, i śmieci w domowych kotłach zwanych potocznie „śmieciuchami”, a także korzystanie z przestarzałych i nieefektywnych urządzeń grzewczych. Zjawisko to jest wysoko szkodliwe społecznie, ponieważ jest odpowiedzialne za szereg chorób alergicznych, astmy, poronień, choroby płuc, nowotworów oraz przedwczesne zgony. Zanieczyszczenia transmitowane do atmosfery w połączeniu z deszczem tworzą również kwaśne deszcze, które z kolei  niszczą infrastrukturę budowlaną, techniczną i przenikają do wód gruntowych. Jednym słowem ograniczenia i destrukcyjne skutki płynące ze stosowania paliw stałych do produkcji energii znacząco przemawiają na ich niekorzyść.

 Pompa ciepła to urządzenie, które diametralnie różni się od kotłów na paliwa kopalne. W procesie wytwarzania energii korzysta tylko i wyłącznie z energii cieplnej zgromadzonej w powietrzu lub gruncie. Jest to więc energia odnawialna, ponieważ jej zasoby odnawiane są cyklicznie w sposób naturalny. Bezpośrednie lub pośrednie nasłonecznienie ogrzewa powietrze i grunt, z którego to natomiast pompa ciepła pobiera energię. Produkcja energii nie jest złożona, ponieważ opiera się na kilku powtarzalnych procesach oraz przemianach fizycznych. Serce urządzenia składa się z czterech głównych elementów, z których każdy odgrywa istotną rolę w zamkniętym obiegu odbioru i produkcji.

Pierwszym elementem jest parownik. To w nim następuje przekazanie ciepła pobranego z otoczenia do układu grzewczego pompy ciepła.  Należy wspomnieć, że w układzie z czterema elementami krąży gaz zwany czynnikiem roboczym. Gaz krąży w zamkniętym obiegu termodynamicznym w zespole czterech podstawowych urządzeń, zmieniając stan skupienia i przenosząc tym samym energię pomiędzy źródłem a odbiornikiem. Jego podstawową zaletą poza biodegradowalnością i obojętnością dla środowiska naturalnego jest niska temperatura wrzenia i wysoki współczynnik przejmowania ciepła. Najczęściej stosowane są gazy typu R407C, R410A, R404A oraz R134A. W parowniku następuje przepływ energii z obiegu o niskiej temperaturze zwanego dolnym źródłem (-15; +15) do obiegu o wyższej temperaturze (+35; +60) Drugim istotnym elementem układu jest sprężarka zasilana silnikiem elektrycznym. W urządzeniu tym następuje sprężenie czynnika roboczego do postaci gorącej pary. Trzecim elementem jest skraplacz, w którym sprężony gaz o wysokiej temperaturze i ciśnieniu ulega procesowi skroplenia i oddania tym samym ciepła do układu grzewczego (górnego źródła). Po skropleniu czynnik roboczy kierowany jest do ostatniego elementu układu, jakim jest zawór rozprężny. Tu następuje rozprężenie i stopniowe dozowanie czynnika do parownika gdzie od nowa rozpoczyna się kolejny obieg układu.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE MONTAŻU POMP CIEPŁA

montaż pomp ciepła
pompa ciepła Viessmann
serwis pomp ciepła

JAKIE JEST PRZEZNACZENIE POMP CIEPŁA?

Pompa ciepła zasadniczo służy do wytworzenia energii cieplnej przy wykorzystaniu energii naturalnej środowiska. Pobór tej energii odbywa się w kilku możliwych wariantach. Jednymi z najpowszechniej stosowanych urządzeń są powietrzne pompy ciepła, które wykorzystują temperaturę powietrza, a zawartą w niej energię podnoszą na wyższy poziom temperaturowy. Proces ten umożliwia zasilenie instalacji grzewczej niskotemperaturowej i ogrzanie budynku. Przekazanie energii od dolnego źródła, jakim jest powietrze do górnego źródła, jakim jest instalacja grzewcza, następuje w wyniku obiegu termodynamicznego w układzie sprężarkowym pompy ciepła.

Układ ten składa się z czterech elementów, w których krąży w zamkniętym obiegu gaz o niskiej temperaturze wrzenia, jest to tzw. czynnik roboczy. Czynnik ten jest neutralny dla środowiska, ma stabilne właściwości, jest obojętny chemicznie względem konstrukcji urządzenia, oraz nie tworzy wybuchowej mieszaniny w kontakcie z powietrzem. Układ sprężarkowy zasilany jest silnikiem elektrycznym o określonym poborze mocy. Stosunek mocy pobranej / zużytej przez silnik elektryczny do mocy uzyskanej w procesie określa się mianem wydajności cieplnej COP. Współczynnik ten mówiąc w skrócie, określa ile kWh energii cieplnej, uzyskuje się z 1 kWh energii elektrycznej pobranej przez sprężarkę w procesie wytwórczym. Przykładowo współczynnik COP o wartości 4,5 informuje, iż z 20 kWh energii elektrycznej pobranej z sieci, uzyskano 90 kWh energii cieplnej. Im wyższy współczynnik, tym wyższa sprawność i niższe koszty ogrzewania.

 Pompa ciepła jest jednym z najlepszych rozwiązań ogrzewania domu i wody użytkowej. Jeśli weźmiemy pod uwagę wzrost temperatury powietrza, jaki notujemy w ostatnich latach, to wybór powietrznej pompy ciepła jest wysoce zasadnym rozwiązaniem. Współczynnik COP jest bowiem tym większy, im niższa jest różnica pomiędzy dolnym a górnym źródłem. Montaż pompy ciepła nie różni się diametralnie on montażu jednostek klimatyzacji, nie wymaga klasycznej kotłowni oraz pomieszczeń do składowania paliwa. Ponadto dom z pompą ciepła jest niezależny od stale zmieniających się cen nośników energii jak: gaz, węgiel, ropa. Pompa ciepła przeznaczona jest głównie na potrzeby grzewcze domów i mieszkań oraz hal i biurowców, ale znajduje również zastosowanie w procesach przemysłowych.

Instalacje z pompami ciepła służą zarówno w procesach produkcyjnych w sektorze spożywczym (odparowania roztworów), a także w instalacjach jak destylarnie gdzie również w procesie odparowania uzyskuje się wodę pitną. Obszar zastosowania pomp ciepła jest szeroki i z każdym rokiem udział tego typu urządzeń będzie wzrastał. Instalacja z gruntową pompą ciepła w okresie zimowym zapewnia przewidywalne koszty eksploatacyjne, natomiast w okresie letnim rozszerza swoje zastosowanie. Obiekty wielkopowierzchniowe, które w okresie letnim wymagają intensywnego schładzania przy użyciu klimatyzatorów, w instalacji z gruntową pompą ciepła korzystają z jej dodatkowej funkcji, jaką jest funkcja schładzania. Niska, ale stabilna temperatura gruntu w całym roku jest dla pompy ciepła nośnikiem energii cieplnej zimą a latem źródłem wytwarzania przyjemnego chłodu. Przeznaczenie pomp ciepła nie ogranicza się więc jedynie do segmentu grzewczego, ale znajduje bardzo szerokie zastosowanie, Ponadto jest to ekologiczne źródło energii, które jednocześnie nie emituje żadnych zanieczyszczeń do atmosfery. Należy jednak pamiętać, że montaż pompy ciepła powinien zostać przeprowadzony przez doświadczonego instalatora. W Bydgoszczy do wiodących firm w segmencie pomp ciepła należy Grupa Firm Instalacyjnych. Pewny i szybki montaż pomp, dobór, a także obsługa serwisowa instalacji z pompą ciepła to wszystko oferuje GFI Bydgoszcz. Przyjdź i przekonaj się osobiście jak szybko i korzystnie zbudujemy Twoją instalację grzewczą z pompą ciepła renomowanej marki Viessmann.

 

JAKIE SĄ RODZAJE POMP CIEPŁA?

Rodzaje pomp zależą głównie od ich przeznaczenia oraz formy dolnego źródła. Ponadto różnią się mocą i wydajnością cieplną. Generalny podział określa się na podstawie dolnego źródła, czyli źródła, z którego pompa w układzie sprężarkowym pozyskuje energię cieplną i wynosi ją na wyższy poziom temperaturowy. W ramach tego podziału rozróżnia się pompy typu: powietrze-woda, powietrze-powietrze, woda-woda, woda-powietrze. W dużym uproszczeniu można to opisać tak, że przykładowo „woda” jest nośnikiem energii odebranej np. przez wodny roztwór glikolu krążący w kolektorach rurowych w instalacji gruntowej. Powietrze natomiast może być nośnikiem energii zawartej w powietrzu atmosferycznym lub powietrzu „odpadowym, produkcyjnym”. Źródłem dolnego obiegu, jakim jest woda lub powietrze mogą być również cieki wodne, wody gruntowe, ciepło gazów z procesów technologicznych lub powietrze usuwane z pomieszczeń przez system wentylacyjny.

 Przy wyborze pompy ciepła należy zastanowić się nad jej rodzajem, biorąc pod uwagę takie czynniki jak: lokalizacja, usytuowanie budynku względem stron świata, konstrukcja budynku, wielkość powierzchni przeszklonych, dostępne formy potencjalnych dolnych źródeł ciepła. W przeprowadzeniu właściwego doboru pomocnym okaże się doświadczony instalator. Zapraszamy do kontaktu z Grupą Firm Instalacyjnych, liderem branży ciepłowniczej w Bydgoszczy i całym województwie kujawsko-pomorskim. Swoje usługi świadczymy również na znacznie szerszym obszarze kraju. Krąg zrealizowanych przez GFI instalacji z pompami ciepła obejmuję takie miasta jak: Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Włocławek, a także Gdańsk, Stargard, i wiele innych miast w województwach pomorskim, wielkopolskim i mazowieckim. Współpracując z firmą Proterm Bydgoszcz, jesteśmy w stanie zaproponować każdy rodzaj instalacji i dobrać odpowiednią pompę ciepła. Oferujemy najlepsze pompy ciepła dostępne na rynku. Firma Viessmann jest światowym liderem w produkcji innowacyjnych technologii grzewczych w tym w obszarze zielonej energii odnawialnej.

Bogata oferta pom ciepła zawiera takie modela jak Vitocal 060, 262-A (do podgrzewu c.w.u z zabudowanym zasobnikiem wody lub bez do pracy w układzie z powietrzem zewnętrznym i wewnętrznym). Ta seria umożliwia wykorzystanie temperatury powietrza z pomieszczeń wewnętrznych budynku, a także ich schłodzenie. Zasadniczo pompy ciepła można podzielić na dwie grupy: Monoblok oraz Split. Różnica wynika z budowy urządzeń. Obie serie posiadają te same układy jednak inaczej rozmieszczone.

Wersja split posiada skraplacz (wymiennik ciepła) umieszczony w jednostce wewnętrznej (zamontowanej wewnątrz budynku) a pozostałe elementy jak zawór, sprężarka oraz parownik, znajdują się w jednostce zewnętrznej. W ten sposób urządzenia generujące hałas zlokalizowane są poza budynkiem. Układ chłodniczy w tym modelu jest rozdzielony na dwie części i połączony przewodami, w których cyrkuluje czynnik roboczy. Pompy ciepła powietrze/woda – Monoblok, w skład których wchodzą serie  Vitocal 150,250 zbudowane są w taki sposób, że układ chłodniczy zlokalizowany jest w jednym miejscu w jednostce zewnętrznej. Jednostki te podobnie jak splity mogą składać się również z dwóch elementów wewnętrzny i zewnętrzny, ale wówczas w jednostce wewnętrznej znajduje się podgrzewacz wody, zawór przełączający, regulator  i pompa obiegowa. Obie jednostki połączone są przewodami wodnymi, więc układ chłodniczy pozostaje fabrycznie nietknięty. Pompy ciepła Vitocal, monoblok dostępne są jako jednostka samodzielna i ze zbiornikiem wolnostojącym lub zintegrowanym. Zakres mocy cieplnej zawiera się w przedziale 2,6 – 13,4 kW, Vitocal 250-A, 250-AH – do układów hybrydowych, 252-A. Wszystkie te jednostki cechują się wyjątkowo wysoką temperaturą zasilania górnego źródła do 70⁰C, przy temperaturze zewnętrznej -10⁰C. Każde z urządzeń napełnione jest naturalnym czynnikiem chłodniczym R290 (propan) oraz możliwość obsługi 1 lub 2 obiegów grzewczych, lub więcej po zastosowaniu elementów rozszerzających. Fabryczne wyposażenie umożliwia praktycznie natychmiastowe przyłączenie urządzenia do instalacji bez dodatkowego doposażania instalacji w naczynia przeponowe, pompy obiegowe. Nadzór nad pracą pompy ciepła umożliwia bezprzewodowy system sterowania instalacją grzewczą poprzez aplikacje ViCare, ViGuide.

KOMPLEKSOWY MONTAŻ I SERWIS POMP CIEPŁA

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ +52 376 83 80

KONTAKT

Pompa ciepła gruntowa czy powietrzna?

Pompa powietrzna w odróżnieniu od pompy gruntowej nie wymaga dodatkowego nakładu finansowego na wykonanie odwiertów. Z tego też powodu montaż i oddanie do użytku pompy powietrznej następuje zdecydowanie szybciej. Niemniej jednak efektywność energetyczna powietrznej pompy ciepła zależy od temperatury powietrza, a ta jest wyjątkowo zmienna. Gruntowa pompa ciepła czerpie energię z ciepła zakumulowanego w gruncie. Temperatura gruntu poniżej strefy przemarzania utrzymuje stały poziom w całym roku, a w miarę zwiększania głębokości wzrasta, zwiększając współczynnik COP. Z tego powodu wybór pompy gruntowej wydaje się bardziej uzasadniony ekonomicznie. Wybór odpowiedniego typu każdy inwestor musi przeprowadzić w oparciu o swoją indywidualną inwestycję.

Jaka pompa ciepła do domu 130m2

Wybór pompy zależy od szeregu czynników jak rodzaj i charakter budynku. Rok budowy, rodzaj i grubość ścian, sposób izolacji, ilość i powierzchnia okien, a także ich klasa energetyczna. Usytuowanie budynku względem stron świata, powierzchnia użytkowa oraz ilość użytkowników. Jeśli wszystkie parametry zostaną określone, można przystąpić do wyboru samej pompy. W ofercie firmy Viessmann znajdują się zarówno powietrzne pompy ciepła typu Monoblok, Split jak i gruntowe pompy ciepła typu solanka/woda. Jedną z najczęściej wybieranych pomp jest model Vitocal 111-S. Urządzenie dostępne jest w szerokim zakresie mocy, a wbudowany podgrzewacz o pojemności 220 litrów z zaspokoi potrzeby typowej rodziny 2+2.

Ile można zaoszczędzić na pompie ciepła?

Pompa ciepła korzysta z energii termalnej dostępnej w powietrzu atmosferycznym, zużytym (np. wywiewnym wentylacyjnym), gruncie, wodach podziemnych lub odpadowych w procesach produkcyjnych. Każde z tych źródeł może i powinno zostać wykorzystane w celu redukcji kosztów ogrzewania oraz redukcji emisji zanieczyszczeń generowanych w momencie produkcji energii z paliw kopalnych. Pompy ciepła wykorzystują tę darmową energię zawartą w temperaturze i przetwarzają poprzez sprężarkowy układ termalny do wyższej wartości temperatury, która następnie zostaje wykorzystana w instalacji grzewczej budynku. Koszty oszczędności są zależne od  wskaźnika efektywności pracy pompy ciepła (COP) Im wyższy wskaźnik COP, tym większe oszczędności uzyskane w porównaniu z wyprodukowaniem tej samej ilości energii przy użyciu kotła elektrycznego.

Ile kosztuje pompa ciepła?

Głównym czynnikiem cenotwórczym pompy ciepła jest jej typ oraz moc. Wybór właściwego typu rozpoczynamy od analizy fundamentalnej otoczenia, w którym będzie pracowała pompa ciepła. Pompy ciepła różnią się sposobem pozyskiwania energii, czyli tzw. dolnego źródła. W ofercie wiodącego producenta pomp ciepła firmy Viessmann znajduje się pełna gama możliwości dopasowania urządzenia do lokalnych warunków. Do najczęściej stosowanych zalicza się powietrzne pompy ciepła powietrze/woda w wersji split lub monoblok, gruntowe pompy ciepła solanka/woda oraz powietrzne pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Pierwsza grupa dotyczy urządzeń, w których dolnym źródłem jest energia zawarta w powietrzu atmosferycznym. Jednostki te oferowane są jako urządzenia kompaktowe lub w wersji z wbudowanym podgrzewaczem wody. Ceny w tej kategorii zawierają się w przedziale od 12000,00 (Vitocal 262) –  67000,00 (Vitocal 252-A) złotych netto a każdy dodatkowy element wyposażenia instalacji jak grupa pompowa, element rozszerzający, przyłączeniowy, czy dodatkowy regulator, powoduje wzrost ostatecznego kosztu zakupu. Pompy ciepła typu solanka/woda, których dolnym źródłem jest kolektor gruntowy (poziomy lub pionowy) dostępne są również w wariancie jako kompaktowe, samodzielne jednostki grzewcze lub zabudowane z podgrzewaczem w jednej bryle tzw. lodówki. Na uwagę zasługują jednostki VITOCAL serii 300 (300,333z bardzo głęboką modulacją mocy 1,7 do 15,9 kW. Pompy tej serii zbudowane są w technologii inverterowej, która dostosowuje poziom generowanej mocy grzewczej do aktualnego zapotrzebowania. To, co decyduje również o sprawności energetycznej pompy ciepła to proces sprężania.

W pompach ciepła montowanych przez Grupę Firm Instalacyjnych zainstalowane są sprężarki Compliant Scroll. Sprężarka charakteryzuje się bardzo cichą pracą, nie powoduje typowych drgań, dzięki czemu komfort i żywotność urządzenia jest znacznie dłuższa. Dodatkowo pompa ciepła posiada wbudowaną funkcję cichej pracy nocą. Wysoki stopień efektywności COP dla B0/W35 – 4,7 do 4,8, powoduje, że stosunek mocy pobranej z sieci do mocy uzyskanej jest wyjątkowo korzystny. Koszt zakupu samego urządzenia zawiera się w przedziale 41000,00 do 53000,00 zł netto. Podobnie jak w przypadku pomp powietrznych również i pompy gruntowe mają możliwość doposażenia w akcesoria dodatkowe typu bufor, regulator temperatury a w tym przypadku również moduł „naturalnego chłodzenia” (6806,00 zł netto). Jest to wyjątkowo praktyczna funkcja polecana zwłaszcza w przypadku kolektora w postaci sond pionowych. W okresie letnim dolne źródło pracuje na rzecz schładzania pomieszczeń, odwrotnie do okresu grzewczego. Ostateczny koszt instalacji z pompą ciepła zależy więc od typu pompy, jej mocy oraz poniesionych nakładów inwestycyjnych na przygotowania infrastruktury do pracy pompy. Największe nakłady wiążą się z przygotowaniem kolektorów dla pomp typu solanka/woda. Dolnym źródłem może być zarówno kolektor poziomy jak i sonda pionowa. W pierwszym przypadku montaż polega na ułożeniu rur PE w wykopie na głębokości poniżej strefy przemarzania gruntu, a to w zależności od lokalizacji i ekspozycji zawiera się w przedziale 1,2-2,0 m. W drugim przypadku zarówno koszt jak i procedura są zdecydowanie bardziej kosztowne. Odwierty wykonuje się zazwyczaj do 100 metrów głębokości, choć dla uzyskania większej efektywności pracy COP, coraz częściej głębokość ta przekracza tę granicę.

Jak wygląda sterowanie pompami ciepła?

Sterowanie pompą ciepła nie różni się w zasadzie niczym od sterowania kotłem grzewczym np. gazowym. Zasada działania jest identyczna, a mianowicie urządzenie grzewcze w tym przypadku pompa ciepła pracuje do momentu osiągnięcia zadanej na regulatorze pokojowym temperatury. Innowacyjna technologia stosowana w pompach ciepła idzie o krok dalej i uwzględnia również czynniki zewnętrzne jak np. nagłe nagrzanie poprzez nasłonecznienie pomieszczenia i niekontrolowany wzrost temperatury. Technologia  Hydro Auto Control, reguluje wówczas przepływy wody w instalacji grzewczej, zamyka zawory termostatyczne i czuwa nad optymalizacją pracy całego systemu. Na podstawowym wyposażeniu pomp ciepła firmy Viessmann, które montuje i poleca Grupa Firm Instalacyjnych znajduje się sterowany pogodowo regulator pompy ciepła Vitotronic 200. W ramach dostawy wraz z urządzeniem użytkownik otrzymuje również moduł zdalnego sterowania i nadzoru instalacji grzewczej Vitoconect 100. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem aplikacji ViCare.

Jak dobrać pompę ciepła do budynku?

Dobór pompy ciepła należy rozpocząć od określenia zapotrzebowania na energię grzewczą, ilość użytkowników, ilość wody do podgrzania, oraz formę ogrzewania. Dodatkowo istotne jest to czy pompa dobierana jest do budynku modernizowanego, czy nowego. Ma to diametralne znaczenie, ponieważ starsze budynki wymagają wysokich parametrów grzewczych i stosowania pomp. Instalatorzy Grupy Firm Instalacyjnych korzystają z oferty firmy Viessmann. Marka Viessmann jest światowym liderem w produkcji pomp ciepła w nowoczesnej technologii inverterowej. Moc urządzenia dobierana jest płynnie do chwilowego zapotrzebowania, po czym wraca do minimalnego punktu pracy.

Nowoczesne, ekologiczne, wysokoefektywne pompy ciepła posiadają sprężarki Compliant Scroll. Oprócz cichej i bezawaryjnej pracy sprężarka zapewnia również wysoką wydajność całego układu termalnego. Nieustanny postęp technologiczny sprawia, że pompy ciepła stosowane dotychczas w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych, obecnie mogą pracować również w instalacjach wymagających temperatury zasilania do 70stC. Model Vitocal 250-AH to idealne rozwiązanie do modernizowanego domu, w którym istnieje już instalacja, a pompa ciepła stanowić będzie innowacyjne wykorzystanie darmowej energii pochodzącej z otoczenia. Ta sama pompa może również w okresie letnim dostarczyć orzeźwiający chłód do pomieszczeń, które wymagały dotychczas stosowania klimatyzatorów. Dzięki technologii Hydro Auto Control pompa pracuje wysoce efektywnie oraz cicho, oraz może być z powodzeniem stosowana jako główne źródło ciepła w budynkach modernizowanych z instalacją grzejnikową. Funkcja automatycznie zapewnia optymalny przepływ wody w układzie grzewczym tak, aby po zarejestrowaniu wzrostu temperatury w pomieszczeniu np. wskutek intensywnego nasłonecznienia zamknąć zawory termostatyczne.

Wybór urządzenia jest pierwszym etapem, po którym należy określić jego moc. W typowym budynku mieszkalnym, wybudowanym wg dzisiejszych norm budowlanych, przy powierzchni grzewczej do 100m2 oraz 4 mieszkańców / użytkowników, optymalnym będzie wybór pompy ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u o pojemności 220 litrów np. model Vitocal 111-S B08. Jedno urządzenie posłuży do przygotowania wody użytkowej oraz ogrzeje pomieszczenia. Jednostka typu powietrze/woda w wersji „split” jest urządzeniem łatwym w montażu, fabrycznie wyposażona w szczelny układ hydrauliczny łączący dwie jednostki, oraz cichą inwerterową sprężarkę. Dodatkowo na pompę ciepła producent udziela 5 lat gwarancji.

Przy wyborze pompy ciepła należy uwzględnić szereg czynników jak rodzaj budynku (z piwnicą, poddaszem, garażem lub bez), ilość kondygnacji, rodzaj ocieplenia, grubość izolacji, a także usytuowanie względem stron świata. Nie bez znaczenia pozostają kwestie rodzaju okien, ich powierzchni, a także rodzaj i powierzchnia dachu. Dobór właściwego urządzenia warto powierzyć sprawdzonej firmie instalacyjnej. Grupa Firm Instalacyjnych z Bydgoszczy od lat specjalizuje się w fachowym montażu pomp ciepła. Jaw opisano powyżej dobór właściwej jednostki oraz jej mocy uzależniony jest od szeregu czynników, a każdy z osobno może mieć kluczowe znaczenie w efektywnej pracy całego systemu grzewczego.

Jakie są korzyści posiadania pomp ciepła?

Korzyści z posiadania pompy ciepła zależą od kilku istotnych czynników. Pierwszym zasadniczym jest rodzaj pompy i jej współczynnik efektywności COP. Współczynnik określa, ile pompa ciepła zużyła energii elektrycznej, dostarczając ciepło w okresie pełnego roku pracy. Wynik efektywności zależy więc w dużym stopniu od zapewnienia stałych warunków pracy, stałej temperatury dolnego źródła oraz przewidywalnych warunków poboru energii na cele grzewcze. W tym aspekcie najmniej przewidywalnym czynnikiem  jest pogoda. W przypadku powietrznych pomp ciepła miarą efektywności w skali roku będzie temperatura zewnętrzna powietrza. Pompa pobiera energię z powietrza, następnie w wyniku sprężania czynnika grzewczego energia podnoszona jest do wyższej wartości temperaturowej i oddana do obiegu grzewczego instalacji (górnego źródła). Im wyższa temperatura dolnego źródła, tym wyższy współczynnik COP.

Z uwagi na brak możliwości określenia temperatury powietrza w całym okresie pracy, istnieje uzasadnione ryzyko, iż powietrzne pompy ciepła w znacznie większej skali będą wspomagać się pracą grzałki elektrycznej, aby osiągnąć zakładaną temperaturę zasilania instalacji grzewczej. Pompy typu solanka/woda, których dolnym źródłem są sondy pionowe lub poziome kolektory rurowe, z założenia będą stabilne i przewidywalne. Średnio odwierty pod sondy pionowe wierci się na głębokość około 100 m lub więcej, można wręcz powiedzieć, że im głębiej, tym wydajniejsza jest praca pompy ciepła. Odwierty pionowe nierzadko są jedynym możliwym rozwiązaniem zwłaszcza w obiektach zlokalizowanych w miastach o ograniczonej powierzchni lub zwartej zabudowie. Obecnie istnieją techniczne warunki na wykonywanie odwiertów na głębokość kilkuset metrów, ale wiąże się to z wysokimi wymogami materiałowymi, administracyjnymi oraz profesjonalnego wykonania samego odwiertu.

 Wiercenie otworów należy poprzedzić odpowiednim rozpoznaniem geologicznym podłoża, co z kolei umożliwi dobór odpowiedniej metody wiercenia i wielkość otworów. Decydując się na wybór pompy ciepła z sondami pionowymi, należy uwzględnić warunki odnośnie lokalizacji sondy od fundamentów budynku, a także odległości pomiędzy samymi sondami. W zależności od głębokości odwiertu stosuje się zasadę, iż odległość pomiędzy sondami nie powinna być mniejsza niż 6 m dla głębokości do 70 m, 8 m dla głębokości 70-100m, minimum 8% głębokości pojedynczego odwiertu dla długości sond powyżej 100 m długości. Warto jednak rozważyć inwestycję w odwierty, ponieważ dają gwarancję stabilności temperatury dolnego źródła i tym samych przewidywalności kosztów eksploatacyjnych pompy ciepła. W świetle tych rozważań powietrzne pompy ciepła wydają się najmniej korzystnym rozwiązaniem, ale tylko z uwagi na trudny do określenia roczny wskaźnik COP. Nie można wykluczyć, iż w najbliższych latach średnioroczna temperatura będzie utrzymywała się na wyższym niż dotychczas poziomie, a to z kolei przełoży się na wysoką efektywność pracy pompy ciepła.

Koszty instalacyjne powietrznej pompy ciepła są znacząco niższe, przeciętnie o 50%, ale koszty eksploatacji mogą różnić się diametralnie zwłaszcza w długich okresach z temperaturą poniżej -15stC.  Każdy inwestor, będąc świadomym czynników wpływających na koszty budowy i obsługi podejmuje decyzję, którą uzna za najlepszą możliwą. Należy zwrócić również uwagę na możliwość wykorzystania sond pionowych do schładzania budynku w okresie letnim. Po zastosowaniu odpowiedniego modułu naturalnego chłodzenia, praca sprężarki zostaje odwrócona, dzięki czemu temperatura dolnego źródła umożliwia skuteczne schłodzenie pomieszczeń przy użyciu tej samej instalacji lub wykorzystaniu klimakonwektorów.

Nowoczesne, ekologiczne, wysokoefektywne pompy ciepła posiadają sprężarki Compliant Scroll. Oprócz cichej i bezawaryjnej pracy sprężarka zapewnia również wysoką wydajność całego układu termalnego. Nieustanny postęp technologiczny sprawia, że pompy ciepła stosowane dotychczas w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych, obecnie mogą pracować również w instalacjach wymagających temperatury zasilania do 70stC. Model Vitocal 250-AH to idealne rozwiązanie do modernizowanego domu, w którym istnieje już instalacja, a pompa ciepła stanowić będzie innowacyjne wykorzystanie darmowej energii pochodzącej z otoczenia. Ta sama pompa może również w okresie letnim dostarczyć orzeźwiający chłód do pomieszczeń, które wymagały dotychczas stosowania klimatyzatorów. Dzięki technologii Hydro Auto Control pompa pracuje wysoce efektywnie oraz cicho, oraz może być z powodzeniem stosowana jako główne źródło ciepła w budynkach modernizowanych z instalacją grzejnikową. Funkcja automatycznie zapewnia optymalny przepływ wody w układzie grzewczym tak, aby po zarejestrowaniu wzrostu temperatury w pomieszczeniu np. wskutek intensywnego nasłonecznienia zamknąć zawory termostatyczne.

Wybór urządzenia jest pierwszym etapem, po którym należy określić jego moc. W typowym budynku mieszkalnym, wybudowanym wg dzisiejszych norm budowlanych, przy powierzchni grzewczej do 100m2 oraz 4 mieszkańców / użytkowników, optymalnym będzie wybór pompy ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u o pojemności 220 litrów np. model Vitocal 111-S B08. Jedno urządzenie posłuży do przygotowania wody użytkowej oraz ogrzeje pomieszczenia. Jednostka typu powietrze/woda w wersji „split” jest urządzeniem łatwym w montażu, fabrycznie wyposażona w szczelny układ hydrauliczny łączący dwie jednostki, oraz cichą inwerterową sprężarkę. Dodatkowo na pompę ciepła producent udziela 5 lat gwarancji.

Przy wyborze pompy ciepła należy uwzględnić szereg czynników jak rodzaj budynku (z piwnicą, poddaszem, garażem lub bez), ilość kondygnacji, rodzaj ocieplenia, grubość izolacji, a także usytuowanie względem stron świata. Nie bez znaczenia pozostają kwestie rodzaju okien, ich powierzchni, a także rodzaj i powierzchnia dachu. Dobór właściwego urządzenia warto powierzyć sprawdzonej firmie instalacyjnej. Grupa Firm Instalacyjnych z Bydgoszczy od lat specjalizuje się w fachowym montażu pomp ciepła. Jaw opisano powyżej dobór właściwej jednostki oraz jej mocy uzależniony jest od szeregu czynników, a każdy z osobno może mieć kluczowe znaczenie w efektywnej pracy całego systemu grzewczego.

Scroll to top