Przebudowa sieci ciepłowniczej Rypin ul. Koszarowa

Przebudowa sieci ciepłowniczej DN250 (etap I) znajdującej się na terenie działki nr 2224/11 przy ul. Koszarowej w Rypinie wraz z wykonaniem odejścia od budynku nr 1 zakończonych zaworami przy sieci przesyłowej.

Scroll to top