Modernizacja węzła cieplnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy

Modernizacja węzła cieplnego znajdującego się w budynku mieszkalnym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 25 w Bydgoszczy. Zakres prac obejmował: roboty demontażowe istniejącego węzła, roboty budowlane węzła – wykonanie studni schładzającej, naprawa i malowanie ścian, dostawa i montaż węzła kompaktowego, uruchomienie węzła cieplnego, komplementacja dokumentacji odbiorowej, dostawa i montaż zaworów regulacyjnych DN20.

Scroll to top