Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w Bydgoszczy

Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w rejonie ulic Unii Lubelskiej, Królowej Jadwigi, Dworcowej w Bydgoszczy – etap I i etap III – zadanie 19.

Zleceniodawca:
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy
ul. Ks. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

Scroll to top