Wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych przy ul. Naruszewicza w Bydgoszczy

Kompleksowe wykonanie kompletnych robót branży sanitarnej tj. wewnętrznej instalacji wod.-kan. i c.o. wraz z kompaktowym węzłem cieplnym wraz podkonstrukcjami, montażami, mocowaniami i wzmocnieniami, izolacjami i uszczelnieniami do wymaganych grubości i parametrów, włączeniem do istniejących sieci i instalacji.

 

Scroll to top