Zakończone inwestycje w regionie od początku 2019 roku.

Pierwsza połowa roku przyniosła wiele sukcesów w branży instalacyjnej. Zakończyliśmy wiele inwestycji w naszym regionie. Pragniemy pochwalić się uzyskanymi Referencjami, które uzyskaliśmy od naszych zleceniodawców.

 

Do najważniejszych zadań, które wykonaliśmy należą m.in. :

  • Wykonanie instalacji hydrantowej, deszczowej i zasilania technologicznego, instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o nagrzewnice wodne, instalacji wentylacji w hali magazynowej, instalacji wod-kan wraz z armaturą łazienkową, instalacji AKPiA centralnego ogrzewania i wentylacji i montaż wentylatorów dachowych wraz z automatyką w ramach zadania „Nadbudowa i przebudowa hal magazynowych z cz. Socjalno-biurową” przy ul. Ołowianej 12 w Bydgoszczy.
  • Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, w zakresie wykonania sieci cieplnych i montażu pięciu studni zaworowych na sieci cieplnej,
  • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Budowa sieci ciepłowniczej do Domu Pomocy Społecznej w Darskowie,
  • Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej w budynku mieszkalnym, wykonanie instalacji wodociągowej i hydrantowej, montaż odwodnienia liniowego w garażu, wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem grzejników, wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego sanitarnego i deszczowego oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowiańskiej w Bydgoszczy według standardu energetycznego NF40 dla domów energooszczędnych.
  • Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii preizolowanej do budynków użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim.
  • Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Gusowskiego w Starogardzie Gdańskim
  • Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Sali gimnastycznej przy ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy,
  • Dostawa i montaż dwufunkcyjnego węzła cieplnego w budynku przy ul. Czackiego w Bydgoszczy

 

Wszystkie uzyskane referencje dostępne w zakładce REFERENCJE.

Scroll to top