WZL Bydgoszcz – Remont węzła cieplnego

Remont węzła cieplnego w WZL nr. 2 Bydgoszcz.

Zakres prac obejmował:

  • demontaż istniejących węzłów cieplnych wraz z ich utylizacją,
  • dostawa i montaż kompaktowych węzłów cieplnych wraz z ich podłączeniem do niskich i wysokich parametrów sieci,
  • wykonanie izolacji termicznej,
  • dostawa i montaż standardowej rozdzielni elektrycznej,
  • wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej i uziemiającej,
  • wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie tynków ścian i posadzek,
  • wykonanie naprawy studni schładzających.
Scroll to top