Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania suszarni na kotłownię gazową wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej

Wykonanie prac polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania suszarni na kotłownię gazową wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Betonowej 6 w Białych Błotach

Scroll to top