Przebudowa sieci ciepłowniczej

Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 przy obiektach Astorii od pkt. I do pkt.II wraz z przebudową przyłączy.

Scroll to top