POLIKLINIKA CENTRUM – opis zakresu prac

Zakres zadania w Poliklinice Centrum obejmował wykonanie:

 • wewnętrznej instalacji wod-kan.;
 • wewnętrznej instalacji c.o.;
 • wewnętrznej instalacji c.t.;
 • wewnętrznej instalacji wody lodowej;
 • montażu agregatów wody lodowej;
 • wewnętrznej instalacji freonowej do chłodnic wentylatorowych;
 • węzła cieplnego 3-funkcyjnyego;
 • sieci i przyłącza wodociągowego;
 • sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej;
 • sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej;
 • sieci i przyłącza cieplnego.
Scroll to top