PIXEL – Modernizacja systemu grzewczego i instalacji wod- kan. w budynku siedziby firmy

Modernizacja systemu grzewczego i instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku siedziby firmy PIXEL Sp. z o.o.

Zakres prac obejmował:

Budynek biurowy:
• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;
• wykonanie instalacji wod-kan.;
• montaż armatury łazienkowej;
• rozbudowę kotłowni gazowej;
• przebudowę instalacji solarnej , klimatyzacji i  wentylacji;
• montaż klimatyzatorów.

Budynek hali:
• wykonie instalacji wentylacji oraz montaż centrali wentylacyjnej;
• wykonanie instalacji chłodzenia i grzania w oparciu o pompy ciepła powietrze/woda o mocy 2x60kW;
• wykonanie instalacji nawilżania powietrza (instalacja mgłowa) pod wymogi technologiczne do produkcji elementów elektronicznych (temperatura powietrza między 21-22  ͦC zima/lato, wilgotność powietrza między 28-30% zima/lato);
• instalacja dwóch central wentylacyjnych VBW o wydajności ok 8 000 m3/h każda;
• montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach magazynowych.

Scroll to top