KONEK – Budowa hali usługowo magazynowej z częścią socjalno administracyjną firmy

Budowa hali usługowo – magazynowej z częścią socjalno – administracyjną firmy KONEK.

Zakres zadania obejmował wykonanie:

 • wewnętrznej instalacji wod-kan.;
 • wewnętrznej instalacji kanalizacji;
 • wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej;
 • instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji;
 • wewnętrznej instalacji hydrantowej;
 • montażu armatury łazienkowej;
 • instalacji wentylacji;
 • instalacji c.o. i c.t.;
 • kotłowni w oparciu o kocioł firmy Viessmann Vitocrossal 200 o mocy 105kW;
 • wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej;
 • przebudowy zewnętrznych instalacji wody;
 • zewnętrznej instalacji kanalizacji;
 • zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej;
 • instalacji klimatyzacji;
 • instalacji wentylacji wraz z rekuperacją budynku biurowego oraz hali;
 • instalacji freonowej;
 • inwentaryzacji geodezyjnej.
Scroll to top