Instalacje zewnętrzne

Realizujemy szeroki zakres usług w zakresie prac ziemnych, układamy i montujemy zewnętrzne preizolowane sieci cieplne a także wykonujemy przyłącza wody i gazu. Dysponujemy niezbędnym doświadczeniem, sprzętem i zasobami ludzkimi.Wykonujemy także instalację przydomowych oczyszczalni ścieków, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, sieci cieplnych i sanitarnych. Realizujemy także roboty budowlane.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy lub chcielibyście zadać pytanie dotyczące szczegółów oferty, proszę skorzystać z opcji kontaktu.

 


Nasze przykładowe realizacje:

[tx_blog items=”2″ columns=”2″ showcat=”show” category_id=”10″ carousel=”no”]

 [:de]

Wir realisieren viele Leistungen im Bereich der Erdarbeiten, wir verlegen und montieren vorisolierte Außenheizanlagen sowie Wasser-und Gasanschlüsse. Wir verfügen über langjährige Erfahrung, Ausrüstung sowie Human Resources. Wir führen auch die Hauskläranlage, Wärmepumpe, Sonnenkollektoren, Heiz- und Sanitäranlage. Die Firma realisiert auch die Bauarbeiten.

Wenn Sie Hilfe brauchen, oder wenn Sie eine Frage nach dem Angebot stellen wollen, benutzen Sie bitte die Option . Kontakt.


Unsere Projekte:

[tx_blog items=”2″ columns=”2″ showcat=”show” category_id=”10″ carousel=”no”][:en]

We execute wide range of service in groundworks area, we array and assemble pre-insulated external heating networks as well as water and gas links. We have the required experience, tools and human resources. We also provide installations of individual waste water treatments, heat pumps, solar collectors, heat and sanitary networks. In addition, we execute construction works.

If you need assistance or you want to ask for detailed information about our offer, please use the contact form.


Our completed projects:

[tx_blog items=”2″ columns=”2″ showcat=”show” category_id=”10″ carousel=”no”]
Scroll to top