ESKULAP – Przebudowa i rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Szpitala

Zakres prac obejmował wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania;
 • instalacji ciepła technologicznego;
 • montażu armatury łazienkowej;
 • kotłowni w oparciu o kaskadę 3 kotłów gazowych kondensacyjnych Vitodens 200-W o mocy 150kW każdy;
 • instalacji zew. i wew. gazu;
 • instalacji wew. wod-kan., hydrantowej i deszczowej;
 • instalacji zew. kanalizacji deszczowej;
 • instalacji zew. kanalizacji sanitarnej;
 • instalacji przewodu tłocznego do przepompowni wód deszczowych;
 • przepompowni;
 • instalacji gazów medycznych.
Scroll to top