ENEA – Modernizacja węzłów cieplnych w budynkach

Modernizacja węzłów cieplnych w budynkach A, B, C i BOK dla ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz.

Wykonanie w systemie zaprojektuj.
Zakres prac obejmował:

  • wykonanie projektów branży sanitarnej oraz elektrycznej i AKPiA węzłów cieplnych,
  • demontaż istniejących węzłów cieplnych wraz z utylizacją,
  • dostawa i montaż 4 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych wraz z ich podłączeniem do niskich i wysokich parametrów,
  • wykonanie izolacji termicznej,
  • dostawa i montaż standardowej rozdzielni elektrycznej ,
  • wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej i uziemiającej,
  • wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie tynków ścian i wykonaniu posadzek,
  • wykonanie naprawy studni schładzających,
  • wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń węzłów cieplnych.
Scroll to top