Oferta

Sieci cieplne i sanitarne

Zadaniem sieci ciepłowniczych jest przesyłanie ciepła ze źródła ciepła (elektrociepłownia, ciepłownia, kotłownia) do odbiorców ciepła (budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe). Nośnikiem ciepła jest woda lub para wodna.

Sieć ciepłownicza to układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi (armatura odcinająca i regulacyjna, urządzenia kontrolno – pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, komory i studzienki ciepłownicze, kanały ciepłownicze, punkty stałe i ruchome, kompensatory, drenaż) służący do transportu energii cieplnej.

Grupa Firm Instalacyjnych od wielu lat wykonuje sieci ciepłownicze oraz węzły cieplne na terenie całej Polski. Potwierdzeniem wysokiej jakości wykonanych zadań są liczne referencje wystawione przez Klientów.

Sieci cieplne i sanitarne wykonywane przez firmę GFI!

Najczęściej stosowanym systemem sieci ciepłowniczej jest system dwuprzewodowy. Nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 130oC. Woda przepływa rurociągiem zasilającym ze źródła ciepła (np. elektrociepłownia) do węzła ciepłowniczego, tam oddaje ciepło, skąd powraca rurociągiem powrotnym do źródła ciepła.

System ciepłowniczy dostarcza ciepło na potrzeby:

  1. centralnego ogrzewania,
  2. ciepłej wody,
  3. wentylacji i klimatyzacji,
  4. przemysłu (procesy technologiczne)

Wymiana ciepła odbywa się w węzłach ciepłowniczych tzw. pośredniego zasilania. Węzeł ciepłowniczy pośredniego zasilania to taki, w którym wymiana ciepła pomiędzy siecią ciepłowniczą a czynnikiem grzewczym instalacji centralnego ogrzewania, odbywa się w wymiennikach ciepła. Jeszcze do niedawna stosowane były węzły bezpośrednio przyłączane do sieci ciepłowniczej (np. węzły hydroelewatorowe).

Kliencie, jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat świadczonych przez firmę GFI usług lub chcesz otrzymać wycenę wykonania sieci ciepłowniczej czy sanitarnej – skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie lub telefonicznie. Zachęcamy do składania zapytań!

Scroll to top