Ciepłownia Rąbin – Inowrocław

Wykonanie i dostawa kolumny odgazowania wraz ze zbiornikiem wody zapasowej i osprzętem towarzyszącym oraz wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej w płaszczu z blachy w Ciepłowni Rąbin w Inowrocławiu.

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta